För personer med läsnedsättning

Alla har rätt till lika service i vårt samhälle och det gäller även tillgången till information. Vår vision är att alla personer med läsnedsättning ska ha möjlighet att ta del av dagstidningar och andra periodiska tidskrifter.

På uppdrag av de svenska synskadeföreningarna i Finland ger vi ut nio finlandssvenska dagstidningar samt Kyrkpressen och några tidskrifter som taltidningar till personer med läsnedsättning.

Bilden föreställer användare av Pratsam Reader

Lyssning

Vi distribuerar våra taltidningar via internet till dator, surfplatta, mobiltelefon eller för synskadade anpassade spelare.

» Distribution

Beställ

Klicka här för mera information om hur en taltidning kan beställas.

» Hur beställa?

Kontakt

Ifall du har frågor, kontakta oss gärna. Vi finns till för att hjälpa alla personer med en läsnedsättning att kunna lyssna till taltidningar.

» Kontakt