Tidningar

FSTF erbjuder i dag följande finlandssvenska dagstidningar som taltidningar i samarbete med Förbundet Finlands svenska synskadade rf. Taltidningarna utkommer samma dag som respektive papperstidning.

Taltidningar och prenumerationsavgifter

 TidningarUtgivning    Årsavgift    
 Österbottens Tidningti-sö70 €
 Vasabladetti-sö70 €
 Syd-Österbottenti, to, lö30 €
 Åbo Underrättelserti-lö60 €
 Kyrkpressento0 €
 Västra Nylandti, fr25 €
 Hufvudstadsbladetmå-sö130 €
 Östnylandti, fr25 €
 Ålandstidningen, ordinarie medlemmå-lö75 €
 Ålandstidningen, stödjande medlemmå-lö120 €

Innehållet i taltidningarna

Taltidningsföreningen omvandlar dagstidningen till en med talsyntes uppläst taltidning. Vi inkluderar allt redaktionellt producerat innehåll samt familjeannonser, kungörelser och viktiga meddelanden om exempelvis felaktiga produkter eller strömavbrott.

Du kan provlyssna den finlandssvenska talsyntesen Samuel på denna länk.

Varför prenumerationsavgifter?

Prenumerationsavgifterna används till att finansiera en del av arbetet med att omvandla tidningsinnehåll till taltidningsformat. Resten av finansieringen är bidrag som föreningen aktivt söker från olika håll, bland annat från stiftelser och kommuner.

Av praktiska skäl inkluderar vi inte exempelvis kommersiella annonser, börskurser, grafiker eller serier i taltidningarna. Därav är prenumerationsavgiften lägre än för en prenumeration på papperstidningen.

Ålandstidningens taltidning faktureras av föreningen Ålands synskadade rf och Hufvudstadsbladets taltidning faktureras av Huvudstadregionens taltidningsförening rf. Övriga taltidningar faktureras av FSTF via företaget Seppos Data.

>> Se menyn till vänster för information om beställning.