Tidningar

FSTF erbjuder i dag följande finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter som taltidningar i samarbete med Förbundet Finlands svenska synskadade rf och Ålands synskadade rf.

Taltidningar

 TidningarUtgivning    Årsavgift    
 Österbottens Tidningti-sö0 €
 Vasabladetti-sö0 €
 Syd-Österbottenti, to, lö0 €
 Åbo Underrättelserti-lö0 €
 Kyrkpressento0 €
 Västra Nylandti, fr0 €
 Hufvudstadsbladetmå-sö0 €
 Östnylandti, fr0 €
 Ålandstidningenmå-lö0 €
 Nya Ålandmå-fr0 €
 Funk4 ggr per år0 €
 Bulletinen2 ggr per år0 €
 Synvinkel8 ggr per år0 €
 MedlemsbandetFör FSS medlemmar0 €
 Vi hörs4 ggr per år0 €
 Helsinki-tidningen4 ggr per år0 €
 God Tid10 ggr per år0 €

Innehållet i taltidningarna

Taltidningsföreningen omvandlar dagstidningar och tidskrifter till taltidningar. Taltidningen läses upp med en talsyntes. Vi inkluderar allt redaktionellt producerat innehåll samt familjeannonser, kungörelser och viktiga meddelanden om exempelvis felaktiga produkter eller strömavbrott.

Av praktiska skäl inkluderar vi inte exempelvis kommersiella annonser, börskurser, grafiker eller serier i taltidningarna.

Vi använder den finlandssvenska talsyntesen Samuel för att producera tal på server. Du kan provlyssna Samuel på denna länk. En del apparater läser upp taltidningen med inbyggd talsyntes, som kan vara en annan än Samuel.

Finansiering och avgifter

Produktionen av taltidningarna finansieras med bidrag som föreningen aktivt söker från olika håll, bland annat från stiftelser och kommuner. En lista på de många finansiärerna hittas på denna länk.

Taltidningarna är kostnadsfria för prenumeranterna sedan år 2021 tack vare projektmedel från Stiftelsen Svenska Blindgården och Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman.

Utgivning villkor

Taltidningarna ges ut i samarbete med tidningshus och förlag samt med stöd av upphovsrättslagens paragraf 17. Endast de som har en läsnedsättning har rätt att prenumerera på en taltidning.

<< Se menyn till vänster för information om beställning och vad en läsnedsättning är.