Styrelsen

FSTF styrelse år 2015-2016:

Lars Hedman, Jakobstad (ordförande)
Johan Moberg, St. Karins (vice ordförande)
Seppo Sjö, Nykarleby (kassör)
Andreas Kanto, Vasa
Karl-Oscar Skogster, Helsingfors
Tom Sjöberg, Helsingfors