Hur beställa?

Synskada

Gällande synskadade beställs taltidningarna via Förbundet Finlands svenska synskadade rf (FSS). Kontaktuppgifter hittas på FSS webbsidor under adressen http://fss.fi/sv/om-oss/taltidningar.

Hufvudstadsbladets taltidning beställs direkt av Huvudstadsregionens taltidningsförening, mera information på deras webbsida http://www.hblsomtaltidning.fi/

Annan läsnedsättning

Ifall det gäller en annan typ av läsnedsättning än synskada beställs taltidningarna via e-post på adressen info@fstf.fi.

Uppge vilken läsnedsättning som är aktuell, vilken eller vilka taltidningar det gäller samt kontaktuppgifter. Vi skickar alla behövliga uppgifter för att komma igång via e-post. Beställningen kan även göras av en närstående eller eventuell vårdinstans till en person med läsnedsättning.

Provlyssna

FSTF erbjuder nya prenumeranter möjligheten att provlyssna en taltidning kostnadsfritt i 30 dagar. Om prenumeranten vill fortsätta lyssna på taltidningen efter provlyssningstiden faktureras prenumerationsavgiften. Ifall en taltidning beställs mitt i kalenderåret faktureras de återstående månaderna pro rata.

För provlyssning finns flera alternativ, se beskrivningar under menyn Distribution. För lyssning via två tjänster eller flera (med tjänster avses Pratsam Reader, Reader Web, Download eller Box) faktureras en engångsavgift om 25 euro per tjänst efter provlyssningsperioden.