Produktion av taltidningar

Produktion av taltidningar från tidningshusens digitala material är föreningens kärnverksamhet och utgör samtidigt den största kostnaden. För att sänka produktionskostnaderna utvecklar och effektiverar FSTF kontinuerligt verktygen som används i produktionen.

Utvecklingen sker i ett nära samarbete med de finlandssvenska tidningshusen. Målsättningen är att så mycket som möjligt av innehållet i en dagstidning även ska vara tillgängligt för en person med läsnedsättning.

Föreningen har som målsättning att också alla finlandssvenska tidsskrifter av intresse ska bli tillgängliga som taltidningar.

I ett projekt påbörjat år 2014 ska föreningen med frivilliga krafter läsa in lokal litteratur som inte finns tillgängligt i synskadebiblioteket Celias utbud.