Daisy Online

FSTF distribuerar även till mottagare som stöder den internationella Daisy Online-standarden, exempelvis Pratsam Mobile, Plextalk Linio och Victor Reader.

En spelare med stöd för Daisy Online kan köpas från återförsäljare som Polarprint (se svenskspråkig katalog till höger på sidan) eller Aviris (enbart på finska).

Synskadades Centralförbund lånar ut specialanpassade spelare till personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom som uppfyller organisationens kriterier. Mera information på adressen

http://www.nkl.fi/svenska/scf/daisy