Distribution

FSTF distribuerar taltidningarna i DAISY-format via internet. För prenumeranten finns olika alternativ för uppspelning av taltidningen.

Som prenumerant kan du lyssna på taltidningarna på olika sätt, med en för synskadade anpassad DAISY-apparat eller med skräddarsydda program för dator, surfplatta och mobiltelefon.

För att kunna lyssna krävs en internetanslutning. Taltidningarna kan även laddas ner för senare uppspelning. I menyn till vänster på denna sida presenteras de olika alternativen för prenumeranten.

Synskadeförbundens tjänster

Förbundet Finlands svenska synskadade rf (FSS) står till tjänst med stödpersoner som installerar taltidningsspelare anpassade för synskadade och sköter support.

För personer med en synskada lika med eller högre än 50% finns möjlighet till att låna en DAISY-spelare och få tillgång till en kostnadsfri internetförbindelse för taltidningar och talböcker. Mera information om dessa möjligheter finns på FSS webbsidor om taltidningar.