Distribution

FSTF distribuerar taltidningarna i Daisy-format via internet. För uppspelning av en taltidning finns flera alternativ.

Som prenumerant kan du lyssna på taltidningarna på olika sätt, med en skräddarsydd apparat eller med program för dator, surfplatta och mobiltelefon. För att kunna lyssna direkt via internet eller ladda ner taltidningen i Daisy-format krävs en internetanslutning. I menyn till vänster presenteras de olika alternativen för mottagning som gäller alla prenumeranter.

Huvudstadsregionens taltidningsförening (HTF) och Norra Österbottens svenska synskadade (NÖSS) erbjuder även möjligheten att lyssna med mottagaren Pratsam Mobile. Kontaktuppgifter finns på föreningarnas webbsidor:

» www.hblsomtaltidning.fi
www.fss.fi/sv/distriktsforeningar/norraosterbotten

Synskadeförbundens tjänster

Förbundet Finlands svenska synskadade rf (FSS) står till tjänst med stödpersoner som installerar för synskadade anpassade taltidningsspelare och sköter support.

För personer med en synskada lika med eller högre än 50% finns möjlighet till en subventionerad internetförbindelse. Mera information om dessa möjligheter finns på adressen:

» www.fss.fi/sv/om-oss/taltidningar

Utlåning av Daisy-spelare

Synskadades Centralförbund lånar ut specialanpassade talboksspelare till personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom som uppfyller organisationens kriterier. Läs mera under menyn Daisy Online till vänster.